آدرس: بجنورد- طالقانی غربی- بعد از بانک پاسارگاد - نبش طالقانی 42 (شهید عزیزی)
تلفن تماس: 32220105-058
براتی 09157770914
تلگرام 09157770916
سایت: WWW.AMLAK0584.IR
Telegram: @GoldTowerState

up